[1]
A. Lukmann, “ Südamehaigete taastusravi ”, EA, Mar. 2003.