[1]
A. Virovere, “ Konfliktid Eesti organisatsioonides ja ühiskonnas ning nende lahendamine ”, EA, Nov. 2004.