[1]
“ Kokkulepe tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta ”, EA, Oct. 2004.