[1]
J. Eha, M. Mikkel, M. Elmet, S. Margus, T. Hermlin, and T. Jalakas, “ Ööpäevase invasiivkardioloogilise valveteenistuse osa ägeda koronaarsündroomiga haigete ravi ajakohastamisel ”, EA, Nov. 2005.