[1]
A. Vaher and T. Asser, “ Spontaanne Willisi ringi oklusioon ehk morbus moyamoya ”, EA, Nov. 2005.