[1]
A. Pasternack, “ Eetikal on üha suurenev tähtsus arsti töös ”, EA, Sep. 2005.