[1]
K. Vals, R.-A. Kiivet, and T. Lai, “ Rahvastiku tervisekaotus ehk haiguskoormus: hindamise metoodika ”, EA, Jul. 2005.