[1]
O. Roots , “ Polüklooritud dioksiinide, polüklooritud furaanide ja dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide sisaldus Eesti toidus – võis ”, EA, Jun. 2005.