[1]
H.-I. Maaroos, J. Kõre, and S. Kree, “ Patsientide rahulolu statsionaarse hooldusravi ja koduõendusteenusega Tartus ”, EA, Jan. 2005.