[1]
E. Toim, L. Raudla, and N. Lapidus, “ Idiopaatiline kopsufibroos – tänapäevased arusaamad ”, EA, Jan. 2005.