[1]
A. Hedman, A. Mesikepp, and R. Vahisalu, “ Hüperkolesteroleemia kombineeritud ravi statiinide ja esetimiibiga ”, EA, Jan. 2005.