Valdre, E., P. Ross, K. Tsepelina, K. Veskis, T. Vaino, and H.-J. Kaalep. “ Radioloogiauuringute Vastuste lühendite Ja lühendamise Korpuslingvistiline analüüs ”. Eesti Arst, Oct. 2014, doi:10.15157/ea.v0i0.11583.