Mauring, L., and D. Brémond-Gignac. “Keratiidi-ihtüoosi-Kurtuse sündroomi (KID) Keratiidi Uus Ravivõimalus – Haigusjuhu Kirjeldus”. Eesti Arst, Sept. 2018, https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14253.