toimetus, E. A. “In Memoriam Toimetaja Elna Martson”. Eesti Arst, Mar. 2019, https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14733.