Tammik, O., and H. Everaus. “Kaheetapiline Maksaresektsioon Koos Maksa Poolitamise Ja Portaalveeni Ligeerimisega (ALPPS) – Uus Meetod jäme- Ja pärasoolevähi Maksametastaaside Ravis”. Eesti Arst, Sept. 2019, https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15542.