Viks, D., and E. Lipping. “Emfüsematoosne Gastriit. Haigusjuhu Kirjeldus Ja Kirjanduse ülevaade”. Eesti Arst, Mar. 2020, https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16468.