Lass, J., P. Mitt, K. Telling, E. Linask, O. Laius, E. Sepp, P. Naaber, and I. Lutsar. “Ambulatoorne Antibiootikumide Kasutus Eestis”. Eesti Arst, Nov. 2020, https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16870.