Ivask, O., and D. Schmidt. “Müofastsiaalne Valu”. Eesti Arst, Dec. 2020, doi:10.15157/ea.vi.16931.