Szirko, G., and S. P. Siiak. “Günekomastia Haigusjuhu Kirjeldus Ja tänapäevane käsitlus”. Eesti Arst, June 2021, https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17743.