Haldre, K., M. Rahu, K. Allvee, and K. Rahu. “Teismeliste sünnitus- Ja Abortiivsuskordajate Suundumused Eestis Enam Kui Kahe kümnendi Jooksul: üleriigiline Registripõhine Uuring”. Eesti Arst, Dec. 2021, https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18496.