Jürisson, M., L. Milani, A. Saar, S. Pajusalu, R. Kalda, K. Fischer, J. Vilo, J. Starkopf, M. Solvak, K. Kaarna, K. Kingo, and M. Metspalu. “Personaalmeditsiini Keskuse Loomisest Eestis”. Eesti Arst, Feb. 2023, https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22325.