Bruus, I., and T. Annus. “Kaasotsustamine Tervishoius”. Eesti Arst, Feb. 2023, doi:10.15157/ea.vi.22328.