Pauklin, P., T. Marandi, M. Kals, T. Ainla, K. Martinson, J. Eha, and P. Kampus. “Kodade virvendusarütmiaga Patsientide elupäevade Kaetus Suukaudsete Antikoagulantidega Ja ühe Aasta Suhteline Elulemus: Rahvastikupõhine Uuring Eestis”. Eesti Arst, Dec. 2023, https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23401.