Sooba, Eve, Inga Villa, Kaie Pappel, Mai Maser, Merileid Saava, Sirje Vaask, Tagli Pitsi, Tiiu Liebert, and Tiiu Vihalemm. “ Rohkem tähelepanu Toitumisele ”. Eesti Arst00 (May 1, 2006). Accessed January 26, 2021. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10023.