Türk, Silver. “ Escherichia Coli Ja Klebsiella Pneumoniae β-Laktaamiresistentsus XXI Sajandi Teisel kümnendil ”. Eesti Arst00 (March 26, 2015). Accessed March 25, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12035.