keskkonnatervise töögrupp, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi. “Tervisemõjude Toomine Kliimaarutelude Keskpunkti on Tervishoiuvaldkonna ülesanne”. Eesti Arst (November 26, 2020). Accessed February 26, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16868.