Roots , Ott. “ Polüklooritud Dioksiinide, polüklooritud Furaanide Ja Dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide Sisaldus Eesti Toidus – Võis ”. Eesti Arst00 (June 1, 2005). Accessed June 25, 2022. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9839.