1.
Saar H, Leppik K, Padrik P. Tümidiini fosforülaasi ekspressiooni analüüsi rakendamine metastaatilise neeruvähiga patsientide kasvajakoes . EA [Internet]. 2006May1 [cited 2021Sep.21];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10016