1.
Mardla V, Rätsep I, Kobzar G, Špitsmeister M, Samel N. Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine B6-vitamiini vitameeridega in vitro koronaarhaigetel . EA [Internet]. 2008Dec.1 [cited 2022Jun.25];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10238