1.
Ulst K, Ilves P, Frik-Amelin M. Kopsuarteri trombemboolia tänapäevane radioloogiline diagnostika . EA [Internet]. 2008Oct.1 [cited 2021Oct.21];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10290