1.
Estsitalopraami ja duloksetiini lühi- ja pikaaegse tõhususe võrdlus depressiooniga patsientide ravis . EA [Internet]. 2008Oct.1 [cited 2021Dec.1];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10292