1.
Muru K, Sitska M, Reimand T. Loote kromosoomihaiguste sünnieelne diagnostika: kokkuvõte II trimestri vereseerumi sõeltesti tulemustest Eestis . EA [Internet]. 2008Jan.1 [cited 2023Jun.9];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10430