1.
Habicht J, Rüütel K, Lai T. HIV levik Eestis ja võimalikud tulevikuprognoosid aastani 2015 . EA [Internet]. 2009Apr.1 [cited 2021Jan.16];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10579