1.
Tomberg T, Kepler K. Difusioontensorkuvamine – uus võimalus peaaju valgeaine aksonaalse anatoomia uurimiseks . EA [Internet]. 2011Dec.31 [cited 2023May30];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10823