1.
Lass J, Valk H, Toome V, Baburin A, Ringmets I, Marandi T. Operatsioonijärgse valuravi juhendi mõju hindamine . EA [Internet]. 2011Jun.16 [cited 2023Jun.2];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10902