1.
Järvekülg S, Anton L, Pärsik E, Altraja A. Pulmonaalhüpertensiooniga haigete diagnoosimine ja jälgimine Eestis Euroopa 2009. aasta ravijuhendi kontekstis . EA [Internet]. 2011May31 [cited 2023May28];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10929