1.
Blöndal M, Ainla T, Marandi T, Eha J. ST-elevatsiooniga ja ST-elevatsioonita ägeda müokardiinfarkti haigete ravi hilistulemused pärast perkutaanset koronaarinterventsiooni: registriandmete linkimisuuring . EA [Internet]. 2012Aug.17 [cited 2023Mar.25];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11241