1.
Valdre E, Ross P, Tsepelina K, Veskis K, Vaino T, Kaalep H-J. Radioloogiauuringute vastuste lühendite ja lühendamise korpuslingvistiline analüüs . EA [Internet]. 2014Oct.28 [cited 2023May31];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11583