1.
Jaal J, Kase M, Jõgi T, Tammaru M, Ojamaa K, Mägi M. Vähihaigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009 . EA [Internet]. 2014Sep.4 [cited 2023Jun.4];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11622