1.
Saretok M, Mägi M, Kase M, Jõgi T, Tammaru M, Ojamaa K, Jaal J. Maovähki ja kolorektaalvähki haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009 . EA [Internet]. 2014Sep.4 [cited 2021Oct.21];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11623