1.
Mardla V, Rooks E, Kobzar G, Samel N. Glükoosi pidurdav toime trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimisele COXi inhibiitorite ja L-arginiiniga in vitro . EA [Internet]. 2014May27 [cited 2020Oct.28];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11659