1.
Paat-Ahi G, Sikkut R, Veldre V. Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid Eestis . EA [Internet]. 2014 Jan. 29 [cited 2023 Dec. 8];. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11731