1.
Everaus H. Mõtteid Eesti Bioeetika Nõukogu seminarist „Kvaliteetne kättesaadav arstiabi – unelm või eetiline imperatiiv“ . EA [Internet]. 2014Jan.29 [cited 2023May28];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11738