1.
Tekkel M, Veideman T. Muutused töövõimetuspensioni saamises rahvastikurühmiti 1990–2012 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu alusel . EA [Internet]. 2015May25 [cited 2023Jun.2];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11993