1.
Jefimova N. Arst-residentide väljaränne. Mis on kolme aastaga muutunud?. EA [Internet]. 1 [cited 2023Jun.4];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12242