1.
Sildver K, Veerus P, Lang K. Sünnikaalukõverad Eestis ja sünnikaalu mõjutavad tegurid: registripõhine uuring. EA [Internet]. 1 [cited 2021Jan.26];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12296