1.
Lohur L, Pärna K. Arstide suitsetamine, sellealased hinnangud ja tähelepanu pööramine patsientide suitsetamisele. EA [Internet]. 2016May25 [cited 2021Apr.11];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12922