1.
Saar S, Laars M, Graumann K, Väli M, Ilmoja M-L, Remmelgas A, Lepner U, Starkopf J, Talving P. Mootorsõidukite kokkupõrked jalakäijatega Eestis: regionaalhaiglate 116 ravijuhu ning kohtuarstliku lahangu analüüs. EA [Internet]. 2017Dec.19 [cited 2023Jun.3];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/13926