1.
Kolk H. Multidistsiplinaarne geriaatriline hindamine – võimalus eaka inimese probleemide ja vajaduste objektiivseks hindamiseks ning ressursside otstarbekaks kasutamiseks. EA [Internet]. 2018Apr.30 [cited 2021Aug.3];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14123