1.
Sults M. Privaatsusõigus hoolekande- ja tervishoiuasutustes. Õiguskantsleri kontrollkäikudel tuvastatud probleemid. EA [Internet]. 2018Jun.25 [cited 2021Apr.17];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14183